INDRETNING AF
SERVERRUM / DATACENTRE

Princippet med Varm eller Kold Gang

Hvad er Serverrum med Åben Gang ?

Traditionelle Åben Gang i datacentre bruger perime-ter PAC (precision air conditioning / præcision aircondition) eller CRAC (computer room air conditioning / computerrum aircondition) enheder til at kanalisere kold luft op gennem et hævet gulv via riste placeret foran IT kabinetterne.
Dette har betydelige ulemper, da der ikke er nogen adskillelse mellem til- og afgangsluften og en væsentlig luftbevægelse i rummet resulterer i dårlig kontrol af returluften.

Hvad er Serverrum med Kold Gang ?

I serverrum / data centre med kold gang konfigura-tioner er luftforsyningen kontrolleret og den varme afkastsluft får lov til at vende tilbage til CRAC enheden. Fordi tilgangs- og returluft holdes adskilt, kan rumtemperaturen være lidt højere end i åben gang arkitektur.

Hvad er Serverrum med Varm Gang ?

I serverrum / data centre med kold gang konfigura-tioner , er indblæsningsluften rettet mod forsiden af Rackene, og den varme returluft ledes tilbage til PAC-enheden gennem loftrummet; hvilket dette giver bedre kontrol af rumtemperatur og giver mulighed for højere lufttemperatur  på afkastluften og øger muligheden for frikøling.

Anvendelse: Til køling af vand eller glykol ved hjælp af den “gratis” udetemperatur kombineret med de miljøvenlige kølemidler R290, R1234ze, R407C.

Princip: Kompressoren komprimerer kølemiddeldampe og sender disse, med højt tryk og temperatur, til kondensatoren.

I kondensatoren nedkøles kølemiddeldampene og kondenseres til væske. Varmen herfra fjernes af ventilatorens gennemstrømmende luft.

Fra kondensatoren ledes væsken igennem væskerøret til receiveren. Herfra videre til tørrefilter, skueglas og fordamper. Umiddelbart før fordamperen er der monteret en magnetventil og en termostatisk ekspansionsventil.

I fordamperen sker en opkogning og fordampning af kølemediet. Varmen til dette tages fra returvæsken, efter at denne har cirkuleret gennem fordamperen.

Kompressoren bortsuger kølemiddeldampene, således at trykket, og hermed temperaturen over fordamperen, holdes passende lavt.

Udførsel: Luftkølede, eller væskekølede anlæg, med kapaciteter fra ca. 4 kW til 520 kW og stadig overholde de maks 10 kg kølemiddel fyldning per kreds.

SOMMER-DRIFT Vandet (glykolen) køles alene ved kompressordrift og frikølefladen er helt lukket af.

FORÅR- / EFTERÅR-DRIFT Vandet (glykolen) køles delvist af udeluften og delvist ved kompressordrift. En 3-vejsventil sørger for at frikølefladen bruges optimalt og minimerer strømforbruget.

VINTER-DRIFT Vandet (glykolen) køles alene af udeluften i frikølefladen.(kompressoren er helt slukket).

Tilbehør: Mange modeller kan leveres med pumpe og buffertank.

Fordele ved vores konstruktion:

  • Høj ydelse ved lavt strømforbrug.
  • Yderst pålidelig drift
  • Lave driftsomkostninger
  • Lydsvag
  • Reduceret vedligeholdelses krav.
  • Modulopbygning, sikrer senere udvidelsesmulighed.
  • Mikroprocessor styring, egnet for kommunikation med CTS systemet.

Download katelog