Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 45 87 66 74
jens@2k.dk

EDB Fancoils

INDRETNING AF
SERVERRUM / DATACENTRE

Princippet med Varm eller Kold Gang
(se video her: AIREDALE

Hvordan Princippet om Varm eller Kold Gang, kan anvendes til at opfylde de centrale mål i effektiv datacenter design:
•    Forbedring af oppetid ved at reducere afhængigheden af mekanisk køling.
•    Øget energieffektivitet og sænke PUE (Power Usage Efficiency).
•    Styring af kapitalomkostninger gennem højeffektive løsninger
•    Minimering af driftsomkostninger, primært gennem energibesparelser
•    Reduktion af footprint og stigende kabinet densitet

Hvad er Serverrum med Åben Gang ?
Traditionelle Åben Gang i datacentre bruger perime-ter PAC (precision air conditioning / præcision aircondition) eller CRAC (computer room air conditioning / computerrum aircondition) enheder til at kanalisere kold luft op gennem et hævet gulv via riste placeret foran IT kabinetterne.
Dette har betydelige ulemper, da der ikke er nogen adskillelse mellem til- og afgangsluften og en væsentlig luftbevægelse i rummet resulterer i dårlig kontrol af returluften.

 

Hvad er Serverrum med Kold Gang ?
I serverrum / data centre med kold gang konfigura-tioner er luftforsyningen kontrolleret og den varme afkastsluft får lov til at vende tilbage til CRAC enheden. Fordi tilgangs- og returluft holdes adskilt, kan rumtemperaturen være lidt højere end i åben gang arkitektur.

 

 

 

 

 

Hvad er Serverrum med Varm Gang ?
I serverrum / data centre med kold gang konfigura-tioner , er indblæsningsluften rettet mod forsiden af Rackene, og den varme returluft ledes tilbage til PAC-enheden gennem loftrummet; hvilket dette giver bedre kontrol af rumtemperatur og giver mulighed for højere lufttemperatur  på afkastluften og øger muligheden for frikøling.

Endnu større effektivitet kan opnås ved at placere køleenhederne ind i rækken af raks, som med vores InRak ™. Denne konfiguration reducerer luftstrømmen med en kontrolleret afkøling og, fordi luftstrømmen er overvejende vandret, ikke kræver gulv og loft hulrum. Al energien bruges til at køle rackene, ikke rummet.

Kompakte bag-dørs kølere til rum med  Varm Gang, såsom OnRak ™, som er monteret direkte på Rackene, vil tilsvarende forkorte luften vej og luftens bevægelse.

Anvendelsen af lukkede gange (Kuber) giver meget tættere styring af luftvejen for til- og afkastluften inden for ASHRAE retningslinjer, som siger at  tilgangsluftens temperatur skal holdes under 27 ° C. Ved effektivt at styre luftstrømmen, kan højere lufttemperaturer returneres til kølefladen og dermed optimere varmeveksling og maksimere frikølingsmulig-hederne.


Åben versus Kold versus Varm Gang
Lad os se det i praksis, baseret på en typisk 500 kW anlæg:

I en Åben Gang konfiguration, vil tilgangs- og retur lufttemperaturer typisk sættes til henholdsvis 12 ° C og 24 ° C. Fordi der opstår luft opblanding, skal rummet holdes på en kunstigt lav temperatur.

Ved at indføre Kold Gang arkitektur, hvor den varme og kold luft er adskilt, kan indblæsningstemperaturen øges til 17 ° C, og afkastet lufttemperaturen til 27 ° C. Rumtemperaturen styres af returluft temperatur tilbage til PAC enheden.

Med begge de ovennævnte konfigurationer, er rack belastning på 5kW, hvilket betyder, at 100 kabinetter vil være nødvendige for at opfylde 500 kW belastning.

De virkelige store fordele begynder at blive opnået, når Varm Gang arkitektur introduceres. Tilgangs- og returlufttemperaturerne kan øges til 22 ° C og 35 ° C, og med ingen luftblanding i rummet, kan rack belastning øges til 10kW, og dermed kræves kun 50 kabinetter for at tilfredsstille 500kW belastning. Dette skaber mulighed for at man, i samme rum, kan bringe yderligere IT udstyr ind, svarende til 420 kW belastning. Rumtemperaturen styres af indblæsningstemperaturen der forlader PAC enheden. Med højere afkøling pr footprint, vil InRak ™ kølesystemet frigøre yderligere plads i datacenteret pågrund af en stigning i køle ydelse per kvadratmeter.

Den højeste effektivitet kan imidlertid opnås ved anvendelse af en kompakt Varm Gang konfiguration. Med bag-dør kølere som vores OnRak ™ , bliver lufttilgangstemperaturen til Rack kabinettet holdt på 27 ° C, i overensstemmelse med ASHRAE retningslinjerne. Varmeudvekslingen sker på bagsiden af kabinettet og giver en høj afgangstemperatur (i dette tilfælde 42 ° C). Denne konfiguration af serverrummet halverer antallet af kølere, der er nødvendige for at opfylde 500 kW belastning, til 25 og med en høj rack belastning på 20 kW per rack. Dette skaber en ekstra mulighed for 1880 kW ekstra IT udstyr i rummet.

Sammenfatning
Åben Gang konfigurationer giver begrænset mulighed for frikøling på grund af de lavere luftafkasttemperaturer der kræves for at holde rummet kunstigt meget nedkølet. Baseret på vores typiske 500kW installation, vil en Åbent Gang konfiguration kun fungere med fuld frikøling 1% af året og med en eller anden form for mekanisk køling 51% af året. Disse tal reduceres til 6% og 32%, hvis Kold Gang implementeres.

Varm Gang konfiguration vil yderligere øge frikølings mulighederne med InRak ™ stand så der leveres fuld frikøling i op til 25% af året (18% af året med mekanisk køling) og OnRak ™ leverer frikøling i op til 20% af året og er kun afhængig af mekanisk køling 11% af året, med en høj procentdel af integreret frikøling, der maksimerer effektiviteten af komponenter ved del-belastninger.

Anvendelse: Til nøjagtig styring af temperatur og fugtighed i rum, hvor dette er meget vigtigt, eksempelvis Serverrum.

Udførsel: Downflow / Upflow, InRak, OnRak, eller ClipOn. For kølevand (eller glykol) fra et vandkølingsanlæg, eller med kompressor indvendigt i uniten, enten for ekstern luftkølet kondensator eller med vandkølet kondensator, sammen med en tørkøler (mange muligheder for integreret frikøl på de forskellige løsninger).

Kapaciteter fra 5 kW til 200 kW.

Fordele ved vores konstruktion:

  • Høj ydelse ved lavt strømforbrug.
  • Yderst pålidelig drift.
  • Lave driftsomkostninger.
  • Lydsvag.
  • Reduceret vedligeholdelses krav.
  • Mikroprocessor styring, egnet for kommunikation med CTS systemet.
  • Frikølings option.
  • Udførsel med både DX - og glykol flade.

Download katalog
Airedale

Bestil brochure

Airedale
SmartCool

Airedale
EasyCool

Airedale
InRak

Airedale
OnRak

Airedale
OnRak

Airedale
EcoTel (Clip-On)

Airedale
EcoTel (Clip-On)