INDRETNING AF
SERVERRUM / DATACENTRE

Princippet med Varm eller Kold Gang

2K – Klima & Køle-distributøren -

Hvad er Serverrum med Åben Gang ?

Traditionelle Åben Gang i datacentre bruger perime-ter PAC (precision air conditioning / præcision aircondition) eller CRAC (computer room air conditioning / computerrum aircondition) enheder til at kanalisere kold luft op gennem et hævet gulv via riste placeret foran IT kabinetterne.
Dette har betydelige ulemper, da der ikke er nogen adskillelse mellem til- og afgangsluften og en væsentlig luftbevægelse i rummet resulterer i dårlig kontrol af returluften.

Hvad er Serverrum med Kold Gang ?

I serverrum / data centre med kold gang konfigura-tioner er luftforsyningen kontrolleret og den varme afkastsluft får lov til at vende tilbage til CRAC enheden. Fordi tilgangs- og returluft holdes adskilt, kan rumtemperaturen være lidt højere end i åben gang arkitektur.

2K – Klima & Køle-distributøren -
2K – Klima & Køle-distributøren -

Hvad er Serverrum med Varm Gang ?

I serverrum / data centre med kold gang konfigura-tioner , er indblæsningsluften rettet mod forsiden af Rackene, og den varme returluft ledes tilbage til PAC-enheden gennem loftrummet; hvilket dette giver bedre kontrol af rumtemperatur og giver mulighed for højere lufttemperatur  på afkastluften og øger muligheden for frikøling.

Anvendelse:

Til køling af vand eller glykol ved hjælp af den “gratis” udetemperatur kombineret med de miljøvenlige kølemidler R290, R1234ze, R407C.

Princip:

Kompressoren komprimerer kølemiddeldampe og sender disse, med højt tryk og temperatur, til kondensatoren.

I kondensatoren nedkøles kølemiddeldampene og kondenseres til væske. Varmen herfra fjernes af ventilatorens gennemstrømmende luft.

Fra kondensatoren ledes væsken igennem væskerøret til receiveren. Herfra videre til tørrefilter, skueglas og fordamper. Umiddelbart før fordamperen er der monteret en magnetventil og en termostatisk ekspansionsventil.

I fordamperen sker en opkogning og fordampning af kølemediet. Varmen til dette tages fra returvæsken, efter at denne har cirkuleret gennem fordamperen.

Kompressoren bortsuger kølemiddeldampene, således at trykket, og hermed temperaturen over fordamperen, holdes passende lavt.

Udførsel:

Luftkølede, eller væskekølede anlæg, med kapaciteter fra ca. 4 kW til 520 kW og stadig overholde de maks 10 kg kølemiddel fyldning per kreds.

SOMMER-DRIFT Vandet (glykolen) køles alene ved kompressordrift og frikølefladen er helt lukket af.

FORÅR- / EFTERÅR-DRIFT Vandet (glykolen) køles delvist af udeluften og delvist ved kompressordrift. En 3-vejsventil sørger for at frikølefladen bruges optimalt og minimerer strømforbruget.

VINTER-DRIFT Vandet (glykolen) køles alene af udeluften i frikølefladen.(kompressoren er helt slukket).

Tilbehør: Mange modeller kan leveres med pumpe og buffertank.

Fordele ved vores konstruktion:

  • Høj ydelse ved lavt strømforbrug.
  • Yderst pålidelig drift
  • Lave driftsomkostninger
  • Lydsvag
  • Reduceret vedligeholdelses krav.
  • Modulopbygning, sikrer senere udvidelsesmulighed.
  • Mikroprocessor styring, egnet for kommunikation med CTS systemet.
2K – Klima & Køle-distributøren -
2K – Klima & Køle-distributøren -

InRak ™

Målrettet IT-køling
Via den korteste, og mest direkte vej

InRak ™ (300 mm), der i folkemunde også kaldes Inrow, er en præcis kølingsløsning, med høj ydeevne, der placeres imellem serverrackene (in-row), og tilbyder branchens førende køleeffektivitet for dens kapacitet.

Designet til at sidde mellem serverrackene i en konfiguration af varm gang, drager InRak ™ (300 mm) fordel af sin position tæt på servervarmekilden og højere lufttemperaturer, der er forbundet med den, og gør dem til den mest effektive afkøling af
kritisk it-udstyr.

Rækkebaseret placering af InRak ™ (300 mm) giver intelligent præcisionskøling ved varmekilden, hvilket sikrer, at kold luft når serverne hurtigt. Luftstrømmen tager den korteste, mest direkte vej, for at reducere energiforbruget og optimere ydelsen.

Skalerbar

• Giver mulighed for stigende kølebehov, som dit datacenter udvikler sig.
• Kompakt, modulopbygget design, der gør det let at tilføje flere enheder i forskellig størrelse og
kapacitet, når belastningen øges eller for at eliminere hot spots

Pålidelig – 24/7 total tillid

• Opretholder tilgængelighed ved serverniveau
• Indsættes i ethvert miljø uden modifikation
• Holder varm luft i den varme gang, og kontrollerer rackets indgangstemperatur nøjagtigt
• Dobbelt strømforsyning (ekstraudstyr) – i tilfælde af strømafbrydelse kan strømforsyningen skiftes øjeblikkeligt, til en alternativ strømforsyning således at køling fortsætter, og understøtter redundans strømforsyningsspecifikationer i byggeri af kritiske datacenter
• Trykdifferensstyring – opretholder trykket i den varme gang, i det indesluttede system inden i serverdesignkuben, mens den stadig sikrer, at temperaturen styres.

Fleksibel

• Kræver ikke gulv eller lofts tomrum og har en lille areal.
• Let at installere og vedligeholde. Kompakt design minimerer krav til gulvplads
• Inkluderer lette og enkle forbindelsespunkter, der giver mulighed for hurtig installation enten fra oven eller neden (skal specificeres ved bestilling)
• Kompatibel med rackstativer fra enhver producent

Med en Frikølings chiller

Med op til 95% Frikøling p.a.

Integreret med en frikøle chiller

Modeller af InRak ™ med kølevand, leverer endnu større effektivitet, når de er integreret med en eller flere Airedale frikøle chillere. Frikøling sparer enorme mængder energi, især når rumtemperaturerne er høje. For at frikølingen kan fungere, kan temperaturforskellen mellem den omgivende luft og returvandet være så lidt som 1 ° C.

Integreret frikøling

Airedales chillere tilbyder integreret frikøling, hvilket muliggør fri køling, når omgivelserne er under returvandstemperaturen. Systemet kontrollerer konstant temperaturforskellen og vil kun tænde for mekanisk drevet køling, når ekstra afkøling er nødvendig, hvilket er det vi kalder integreret frikøling – en blanding af frikøl og mekanisk køling.

Brug af varme til
øgning af frikøling

En højere vandforsyningstemperatur på op til 17 ° C
hæver frikølingens tærskelværdi for alle Airedales frikølings chillerere, inklusive
mere kompakte varianter. Når en Airedale frikøle chiller er knyttet sammen med InRak ™ i et 24/7 datacenter, med en typisk rumtemperatur på 24 °C, vil frikølingen være aktive i mere end 95% af året (London, UK).

2K – Klima & Køle-distributøren -
2K – Klima & Køle-distributøren -

Download katelog