FRIKØLING

Anvendelse: Til køling af vand eller glykol ved hjælp af den “gratis” udetemperatur kombineret med de miljøvenlige kølemidler R290, R1234ze, R410A, R32, R454B.

Princip: Kompressoren komprimerer kølemiddeldampe og sender disse, med højt tryk og temperatur, til kondensatoren.

I kondensatoren nedkøles kølemiddeldampene og kondenseres til væske. Varmen herfra fjernes af ventilatorens gennemstrømmende luft.

Fra kondensatoren ledes væsken igennem væskerøret til receiveren. Herfra videre til tørrefilter, skueglas og fordamper. Umiddelbart før fordamperen er der monteret en magnetventil og en termostatisk ekspansionsventil.

I fordamperen sker en opkogning og fordampning af kølemediet. Varmen til dette tages fra returvæsken, efter at denne har cirkuleret gennem fordamperen.

Kompressoren bortsuger kølemiddeldampene, således at trykket, og hermed temperaturen over fordamperen, holdes passende lavt.

Udførsel: Luftkølede, eller væskekølede anlæg, med kapaciteter fra ca. 4 kW til 520 kW og stadig overholde de maks 10 kg kølemiddel fyldning per kreds.

SOMMER-DRIFT

Vandet (glykolen) køles alene ved kompressordrift og frikølefladen er helt lukket af.
2K – Klima & Køle-distributøren - Frikøler chiller

FORÅR- / EFTERÅR-DRIFT

Vandet (glykolen) køles delvist af udeluften og delvist ved kompressordrift. En 3-vejsventil sørger for at frikølefladen bruges optimalt og minimerer strømforbruget.
2K – Klima & Køle-distributøren - Frikøler chiller

VINTER-DRIFT

Vandet (glykolen) køles alene af udeluften i frikølefladen.(kompressoren er helt slukket).
2K – Klima & Køle-distributøren - Frikøler chiller

Tilbehør: Mange modeller kan leveres med pumpe og buffertank.

Fordele ved vores konstruktion:

  • Høj ydelse ved lavt strømforbrug.
  • Yderst pålidelig drift
  • Lave driftsomkostninger
  • Lydsvag
  • Reduceret vedligeholdelses krav.
  • Modulopbygning, sikrer senere udvidelsesmulighed.
  • Mikroprocessor styring, egnet for kommunikation med CTS systemet.

Download katelog

54032676

LOGICOOL
Chiller

2K – Klima & Køle-distributøren - vandkølet chiller, vandkoelede chillere, vandkølede chillere, vandkoelet chiller

Airedale
Logicool – Brochure

54032677

LOGICOOL
OnRak