Kølebaflen er en del af et klimaanlæg, der som regel bliver installeret i loftet.

Kølebaflen integrerer funktionerne af køling og opvarmning samt distribution af rummets luft.
Brugen af et kølebaffel system gør det muligt at opnå gode resultater med hensyn til komfort, sundheds-mæssige fordele og energibesparelser. Fordelene er meget lavt støjniveau; høje hygiejnestandarder; ingen ubehagelige trækgener og en ensartet rumtemperatur.

Der opnås høj energieffektivitet, ved udnyttelsen af lavenergi input for både køling og opvarmning og ved fravær af ventilatorer på enheden og lave tryktab og deraf lave pumpeomkostninger, samt lave vedligeholdel-sesomkostninger og reduktion af installationsomkostninger takket være ingen elinstallationer og kondens-afløbskanaler i rummet.

kølebafler, bruger vand til at regulere rumtemperaturen. Rumluft bliver sendt gennem coilen i baflen, hvor vandet, enten koldt eller varmt, cirkulerer, hvilket resulterer i at rummets lufttemperatur reguleres, hvilket skaber den allerbedste komfort for de medarbejdere der arbejder / opholder sig i rummet. De Vandbårne løsninger omfatter nedhængte eller integrerede kølebafler, passive eller aktive.

Em kølebaffel er en varmeveksler, der overfører varmen i rumluften til en kølevandskreds.
Varmeoverførslen mellem rumluft og overflade sker på to måder. Dels sker det gennem en strålingseffekt mellem baflens overflade og rummets flader, dels som konvektion mellem luften, der ligger nærmest overfla-den, og selve overfladen. Disse to varmeoverførselsværdier giver til sammen den samlede varmeoverførsel.

Egenkonvektionsteknik
Varmeoverførsel
Em kølebaffel er en varmeveksler, der overfører varmen i rumluften til en kølevandskreds. For at undgå kondens må vandtemperaturen til baflerne ikke være for lav (ca. +14° C). I første omgang overføres varmen i rumluften til kølebaflens overflade, hvorefter varmen ledes fra overfladerne ind mod rørvæggen, hvor næste varmeoverførsel sker til kølevandet. Af den temperaturforskel, der kommer fra forskellen mellem rumluftens temperatur og køkevandskredsens temperatur, er 80-90% mellem rumluften og overfladen, mens kun
10-20% opstår mellem rørvæg og vand. Forudsat at der forekommer turbulent strømning i vandet og afhængigt af, at varmeovergangstallet er mange gange større i vand end i luft. Varmeoverførslen mellem rumluft og overflade sker på to måder. Dels sker det gennem en strålingseffekt mellem baflens overflade og rummets flader, dels som konvektion mellem luften, der ligger nærmest overfladen, og selve overfladen. Disse to varmeoverførselsværdier giver til sammen den samlede varmeoverførsel. Varmeoverførsel gennem stråling Det er vigtigt at vide, at varmeoverførsel gennem stråling er en varmeoverførsel mellem kun kølebaflernes overflader og rummets overflader. Dette afhænger af overfladernes temperaturforskel og af luftens temperatur.

Brochure-Kølebafler

TFV2
ACTIVE CHILLED BEAM WITH 2 WAYS AIR SPREAD PATTERN FOR IN VIEW INSTALLATION FOR COOLING AND HEATING

TFS4
COMPACT ACTIVE CHILLED BEAM WITH 4 WAYS AIR SPREAD PATTERN FOR COOLING AND HEATING

TFS2-L
ACTIVE CHILLED BEAM WITH 2 WAYS AIR SPREAD PATTERN WITH INTEGRATED LIGHT FOR COOLING AND HEATING

TFS2
ACTIVE CHILLED BEAM WITH 2 WAYS AIR SPREAD PATTERN FOR COOLING AND HEATING

TFP
PASSIVE CHILLED BEAM

TFP1
ACTIVE CHILLED BEAM FOR WALL INSTALLATION WITH 1 WAY AIR SPREAD PATTERN FOR COOLING AND HEATING

TFI
ACTIVE CHILLED BEAM FOR CONCEALED INSTALLATION WITH 4 WAYS AIR SPREAD PATTERN FOR COOLING AND HEATING

TFB2
ACTIVE CHILLED BEAM WITH 2 WAYS AIR SPREAD PATTERN FOR COOLING AND HEATING

TFBH2
HIGH PERFORMANCE ACTIVE CHILLED BEAM WITH 2 WAYS AIR SPREAD PATTERN FOR COOLING AND HEATING