INDEDELENE FÅS I NEDENSTÅENDE 5 FORSKELLIGE FARVER

En Luft til Luft varmepumpe er en maskine der flytter varme fra et sted (kaldet kilden) til et andet sted (kaldet brugeren) v.hj.a. energi. De fleste Luft til Luft varmepumper flytter varme fra en lavtemperatur kilde til en højere temperatur bruger. I princippet arbejder en Luft til Luft varmepumpe efter de samme principper som en aircondition, blot er det lige omvendt i en varmepumpe, og faktisk kan de fleste varmepumper både køle og varme, og kaldes derfor for reversible varmepumper.

2K – Klima & Køle-distributøren -
2K – Klima & Køle-distributøren - vandkølet chiller, vandkoelede chillere, vandkølede chillere, vandkoelet chiller

Komplet Katalog