Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 45 87 66 74
jens@2k.dk

Lufttæpper

Airtecnics producerer lufttæpper i højeste kvalitet, til en konkurrence dygtig pris. Der er lufttæpper til en hver opgave og udformning. I vores hovedkatalog finder De vores standard program, men lufttæpper laves også specielt fremstillet til den enkelte opgave. De fleste af vores lufttæpper kan leveres med varme i form af enten, vand eller el.

Skulle De ikke lige finde det lufttæppe de søger, så ring til os på 4587 6674, så skal vi se om ikke vi kan finde det rigtige lufttæppe til Deres opgave! Vi arbejder sammen med Movair der tilbyder energi beregninger i forbindelse med rådgivning om vores lufttæpper.

Download katalog

Lufttæpper

Tekniks set

Minimér trækgener, nedbring sygedage og spar penge på energiregningen

Et stort problem i meget byggeri, hvad enten det drejer sig om store produktions- og lagerhaller eller butikscentre og små detailforretninger, er den store indtrængen af kold luft og dermed også varm luft som forsvinder gennem de store åbne døre og porte. Udover et enormt varmetab, vil der ofte være store problemer med træk, som giver utilfredse og i værste tilfælde syge medarbejdere.

En løsning på dette problem er at installere et lufttæppe.

Et lufttæppe laver en afskærmning af den luftudveksling som ellers sker gennem en åbning og medvirker derfor ikke kun til opvarmning af den kolde luft, som alligevel trænger ind i bygningen.

Afskærmningseffekten for lufttæppet er den største betydende faktor for den aktuelle energibesparelse og forbedring af komfort. En port/åbning kan aldrig afskærmes 100 % med et lufttæppe, men med et korrekt dimensioneret lufttæppe kan 80-90 % af den kolde luft afskærmes. Kold luft, der ellers ville trænge ind i bygningen, og kræve ekstra opvarmning.

Hvor meget kan jeg spare?

Lufttæpper har typisk en tilbagebetalingstid på kun 2,5-3 år, grundet den store energi-besparelse og en levetid på ca. 20 år

Ved at installere et lufttæppe kan der spares 60-70 % af det varmetab som sker gennem åbningen, iberegnet den energi lufttæppet bruger.

Som illustration på besparelsen viser nedenstående tabel et eksempel for port på 3x3m med daglig åbningstid 2 timer i opvarmningsperiode. 

 

 Uden lufttæppe Lamelsystem EVOLVENT®
Rum temperatur (°C)  20°C 20°C
Indblæsningstemperatur (°C) 37°C  37°C
Luftmængde (m3/h)  7.200 4.400
Varmekapacitet (kW)  42 26
    
Årligt varmeforbrug (kW) 53.73113.491  8.734
Årligt varmeforbrug (DKK) 
 
34.920 8.770  5.680


Tallene kan naturligvis ændre sig som følge af ændringer i energipriserne
I shoppingcentre, butikker, supermarkeder, kølerum eller industrihaller står dørene ofte åbne i længere perioder, i løbet af dagen. Dette reducerer komforten for kunder og personale, og samtidig går en stor mængde kostbar opvarmet eller afkølet luft til spilde, især hvis forskellen imellem den ind- og udvendige temperatur er stor. Lufttæpper skaber et komfortabelt indeklima uden trækgener, og tab af kostbar opvarmet eller afkølet luft reduceres væsentligt med korrekt installerede lufttæpper. Dette betyder, at lufttæppet typisk betaler sig selv tilbage i løbet af en kort årrække, især ved store åbninger. Herudover reducerer lufttæppet også indtrængning af udstødningsgasser, røg, støv, lugt, og insekter.

Dimensionering

Korrekt dimensionerede lufttæpper holder ikke bare kulden ude, men i lige så høj grad varmen inde

Når et lufttæppe skal dimensioneres, er det væsentligt at se på hele bygningens interne og eksterne geometri og trykforhold. 

Den store del af energibesparelsen for et lufttæppe ligger i selve afskærmningen. Derfor er det vigtigt at lufttæppet dimensioneres korrekt. Dimensioneringen indebærer blandt andet:

  • Placering af lufttæppet
  • Installationsform
  • Luftmængde
  • Vinkel på indblæsningen

For at opnå en tilfredsstillende afskærmningseffekt kræves det, at luftstrømmen fra lufttæppet har tilstrækkeligt moment tilbage når jorden (eller modsatte side af porten/åbningen) rammes. Dette afhænger udover ovennævnte faktorer også af indblæsningssystemet på lufttæppet.

Korrekt dimensionerede lufttæpper holder ikke bare kulden ude, men i lige så høj grad varmen inde. Det er ikke svært at lave et lufttæppe som holder kulden ude, det kræver blot en tilstrækkelig luftmængde. Risikoen er dog, at denne løsning forsager medrivning af en stor mængde, allerede opvarmet luft. Kunsten er derfor, at balancere luftmængde og vinkel sådan, at den allerede opvarmede luft holdes inde i bygningen, samtidigt med at den kolde luft holdes ude.

Airtecnics  lufttæpper sikrer den optimale afskærmningseffekt ved døre og indgange. Takket være teknologien kan ydeevnen tilpasses så præcis, at både afskærmningseffekt og en komfortabel passage opnås. Airtecnics  lufttæpper har:

  • Optimeret udblæsningsgeometri
  • Optimeret ydeevne
  • Minimeret lydniveau

Intelligent styring

Størstedelen af vores lufttæpper, leveres med et intelligente styresystem, som automatisk styrer alle lufttæppets funktioner. Det tilpasser sig automatisk til ethvert projekt og miljø. Afhængig af åbningsfrekvens, udetemperatur, indetemperatur og endda returtemperaturen på vandet, sørger det for at opnå optimal komfort og energieffektivitet. Det yder altid det optimale. Du skal ikke engang huske at tænde og slukke for lufttæppet. Det tilpasser sig endda årstiden, og med ugeprogrammet er lufttæppet automatisk aktivt, når det er påkrævet.

Lavt støjniveau og høj ydeevne

Lufftæpper med Airtecnics teknologi er udviklet og produceret hos Airtecnics. De testes på et af de mest moderne og avancerede luft- og lydlaboratorier i Europa, hvilket betyder at man kan stole på det der står i produktinformationen. Takket være sofistikeret udstyr, og stor erfaring, har lufttæpper fra Airtecnics ekstremt lavt støjniveau, men stadig meget høj ydeevne

Hos 2K står der viden bag produkterne. 

Drift og vedligehold

Driften af lufttæppet kører helt automatisk, når først, det er indstillet

Lufttæppets drift styres via en dørkontakt/signal fra døren. Det nødvendige driftstrin styres efter en række parametre, automatisk eller manuelt. Driftstrin styres som en funktion af udetemperatur og vindpåvirkning. 

Der findes i dag digitale styringer, som har alle disse funktioner indbygget, herunder ur, mulighed for indstilling af indblæsningstemperatur, frigivning fra CTS og styring af indblæsning efter f.eks. udetemperatur eller vindmåler. På denne måde passer lufttæppet sig selv, og er altid optimalt indstillet. 

Med hensyn til vedligehold af lufttæppet, er det blot filtrene foran varmefladen, som periodevis skal nedtages og rengøres.